TILTAK OG STATUS I MEGA GROUP PGA CORONAVIRUS

Utarbeidet av ledergruppen

KJÆRE KUNDE

Som resten av samfunnet, følger også vi i Mega Group situasjonen nøye, og vi har iverksatt en rekke tiltak for å redusere smittefaren blant våre kunder, ansatte og leverandører. Tiltak er under kontinuerlig vurdering og oppdateringer basert på informasjon fra Helsedirektoratet og Regjeringen blir utført og distribuert til kunder på forespørsel.

Tiltak utført

Generelle:

 • Informasjonsskriv til alle ansatte om coronavirus, hvordan forebygge smitte og tiltak i bedriften
 • Ledergruppe gjennomgår risikoanalyse som oppdateres ukentlig eller oftere ved behov
 • Plakater hengt opp med info fra FHI om hvordan unngå smitte
 • Ingen håndhilsning
 • Holde minimum 1 meters avstand når mulig.
 • All reiseaktivitet er utsatt
 • Ekstra renhold satt i gang
 • Alle har fått beskjed om å holde seg hjemme ved mistanke om smitte/sykdom
 • Kontakt med underleverandører ang status hos dem

Kontoransatte:

 • Hjemmekontor for alle med mulighet
 • Alle møter overholdes på Teams
 • Samhandling foregår på Teams
 • Renhold og hygiene for personell og IT utstyr

Verkstedansatt:

 • Hengt opp plakater med tiltak for de forskjellige arbeidsstasjonene
 • Dedikert personell til forskjellig arbeidsstasjoner, utstyr og verktøy
 • Renhold og hygiene for personell og verkstedsmateriell
 • Utstrakt bruk av engangshansker
 • Bruk av elektronisk kommunikasjon hvor det lar seg gjøre

Any Questions?

Contact us at any time, if you have questions regarding our products and services.

Contact us

  lukk

  Contact us

  Phone: +47 56 12 67 00
  post@hydrafit.no